63. เครื่องลับมีด

  • มอเตอร์ ½ HP ไฟ 2 สาย
  • ลับน้ำได้
  • ลับใบมีดได้ยาวสุด 20” กว้าง 1 ½”
  • ขนาดกว้าง 29” ยาว 38” สูง 46”
  • หนักประมาณไม่เกิน 200 กิโลกรัม
  • มีแบบปรับองศาไม่ได้
  • มีแบบปรับองศาได้