66. เครื่องขัดจานมิเนียม

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย
  • จานมิเนียมขนาด 16”