67. เครื่องขัดแปรงเพลาคู่

  • มอเตอร์ 1 HP ไฟ 3 สาย 2 ลูก
  • ลูกแปรงปรับเข้า – ออก และปรับสูงต่ำได้ทั้ง 2 ข้าง
  • ขนาดหน้าโต๊ะกว้าง 50” ยาว 50” สูง 30”
  • ขนาดหน้าแท่นวางชิ้นงานกว้าง 11” ยาว 55”
  • ลูกแปรงขนยาว 1 ½” ใช้ 2 ลูก
  • ใช้ผ้าทราย 6 เมตร
  • ประแจขันฝาแปรง 2 อัน