69. เครื่องเพลาตั้ง (ขัดรองเท้า)

  • หน้าแท่นเป็นเหล็กหล่อ

  • มอเตอร์ขนาด 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย รู 1”

  • ความเร็ว 10,000 รอบ

  • ขนาดของลูกขัด 4” x 4”