70. เครื่องสล๊อตรูยาว

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย
  • สล๊อตได้ยาวถึง 3” ลึก 1 ½”
  • สล๊อตเป็นรูปไข่ (วงรี)
  • สล๊อตเป็นรูตัวเมีย