72. เครื่องเจาะแนวนอน 1 ข้าง แบบ 5 รู

 • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย
 • สล๊อตได้ยาวถึง 3” ลึก 1 ½”
 • สล๊อตเป็นรูปไข่ (วงรี)
 • สล๊อตเป็นรูตัวเมีย


 • 71.jpg
  มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย ใช้สำหรับเจาะเดือยเหลี่ยม เจาะวงกบประตู, หน้าต่าง งานไม้ แถมดอกเจาะขนาด 3/8” ติดเครื่อง 1 อัน

 • 73.jpg
  มอเตอร์ 1 HP 2 P ไฟ 3 สาย จำนวน 2 ลูก ระยะห่างปรับสั้นได้ 15 เซนติเมตร ปรับยาวได้ 60 เซนติเมตร ปรับ สูง – ต่ำ ได้ ใช้งานด้วยระบบชุดลม เจาะลึกไม่เกิน 4” ใส่ดอกสว่าน 3/8”...

 • 74.jpg
  มอเตอร์ขนาด2 HP 2 P ไฟ 3 สายทำงานซ้ายไปขวาได้ 60 เซนติเมตรหน้าไปหน้า40 เซนติเมตรเจาะชิ้นงานได้หนา4” หรือตามสั่ง

 • 75.jpg
  ขนาดหน้าโต๊ะ 360 x 710 มม. ขนาดเครื่อง 850 x 930 x 930 มม. มอเตอร์ 2 HP ไฟ 3 สาย ความเร็วรอบ 5,600 รอบ/นาที ระยะห่างของรูที่จะเจาะใกล้สุด 52 มม. ระยะห่างของรูที่จะเจาะห่า...

 • 76.jpg
  ขนาดหน้าโต๊ะ 360 x 710 มม. ขนาดเครื่อง 850 x 930 x 930 มม. มอเตอร์ขนาด 2 HP ไฟ 3 สาย ความเร็วรอบ 5,600 รอบ/นาที ระยะห่างของรูที่เจาะใกล้สุด 52 มม. ระยะห่างของรูที่เจาะ...

 • 77.jpg
  มอเตอร์ขนาด 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย ทำงานจากซ้ายไปขวาได้ 60 เซนติเมตร หน้าไปหน้า 40 เซนติเมตร เจาะชิ้นงานได้หนา 4” หรือตามสั่ง