73. เครื่องเจาะแนวนอน 2 ข้าง แบบ 5 รู

  • มอเตอร์ 1 HP 2 P ไฟ 3 สาย จำนวน 2 ลูก

  • ระยะห่างปรับสั้นได้ 15 เซนติเมตร ปรับยาวได้ 60 เซนติเมตร

  • ปรับ สูง – ต่ำ ได้

  • ใช้งานด้วยระบบชุดลม

  • เจาะลึกไม่เกิน 4”

  • ใส่ดอกสว่าน 3/8” ไม่เกิน ½”

  • ระยะเจาะของหัวเจาะ 17,22,32,34,44


  • 71.jpg
    มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย ใช้สำหรับเจาะเดือยเหลี่ยม เจาะวงกบประตู, หน้าต่าง งานไม้ แถมดอกเจาะขนาด 3/8” ติดเครื่อง 1 อัน

  • 72.jpg
    มอเตอร์2 HP 2 P ไฟ 3 สายสล๊อตได้ยาวถึง3” ลึก 1 ½”สล๊อตเป็นรูปไข่(วงรี)สล๊อตเป็นรูตัวเมีย

  • 74.jpg
    มอเตอร์ขนาด2 HP 2 P ไฟ 3 สายทำงานซ้ายไปขวาได้ 60 เซนติเมตรหน้าไปหน้า40 เซนติเมตรเจาะชิ้นงานได้หนา4” หรือตามสั่ง

  • 75.jpg
    ขนาดหน้าโต๊ะ 360 x 710 มม. ขนาดเครื่อง 850 x 930 x 930 มม. มอเตอร์ 2 HP ไฟ 3 สาย ความเร็วรอบ 5,600 รอบ/นาที ระยะห่างของรูที่จะเจาะใกล้สุด 52 มม. ระยะห่างของรูที่จะเจาะห่า...

  • 76.jpg
    ขนาดหน้าโต๊ะ 360 x 710 มม. ขนาดเครื่อง 850 x 930 x 930 มม. มอเตอร์ขนาด 2 HP ไฟ 3 สาย ความเร็วรอบ 5,600 รอบ/นาที ระยะห่างของรูที่เจาะใกล้สุด 52 มม. ระยะห่างของรูที่เจาะ...

  • 77.jpg
    มอเตอร์ขนาด 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย ทำงานจากซ้ายไปขวาได้ 60 เซนติเมตร หน้าไปหน้า 40 เซนติเมตร เจาะชิ้นงานได้หนา 4” หรือตามสั่ง