76. เครื่องเจาะแนวนอน

 

  • ขนาดหน้าโต๊ะ 360 x 710 มม.

  • ขนาดเครื่อง 850 x 930 x 930 มม.

  • มอเตอร์ขนาด 2 HP ไฟ 3 สาย

  • ความเร็วรอบ 5,600 รอบ/นาที

  • ระยะห่างของรูที่เจาะใกล้สุด 52 มม.

  • ระยะห่างของรูที่เจาะไกลสุด 800 มม.

  • ใช้ระบบมือโยก