79. ท่อดูดอากาศ 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”


  • 78.jpg
    ปากกาจับไม้ยาว90 เซนติเมตรมีด้ามไม่มีด้าม ปากกาจับไม้ยาว1 เมตรมีด้ามไม่มีด้าม ปากกาจับไม้ยาว1.20 เมตรมีด้ามไม่มีด้าม ปากกาจับไม้ยาว1.50 เมตรมีด้ามไม่มีด้าม ปากกาจับไม้ยาว2 เมตรมีด้...

  • 80.jpg
    ลูกสูบลมขนาด 4” x 9” ลูกสูบลมขนาด 4” x 8” ลูกสูบลมขนาด 4” x 6” ลูกสูบลมขนาด 2½” x 9” ลูกสูบลมขนาด 2¼” x 4½” ลูกสูบลมขนาด 1” x 4” ลูกฟองน้ำขน...

  • 81.jpg
    แปรงมีเนียม 4” แปรงมิเนียม 7” แปรงเหล็กขน1½” x 4” แปรงเหล็กขน 2” x 4”