80. ลูกสูบลม ลูกฟองน้ำ ผ้าทราย

  • ลูกสูบลมขนาด 4” x 9”

  • ลูกสูบลมขนาด 4” x 8”

  • ลูกสูบลมขนาด 4” x 6”

  • ลูกสูบลมขนาด 2½” x 9”

  • ลูกสูบลมขนาด 2¼” x 4½”

  • ลูกสูบลมขนาด 1” x 4”

  • ลูกฟองน้ำขนาด 4” x 6” รู 1”

  • ลูกฟองน้ำขนาด 4” x 6” รู 20 มิล