82. เครื่องขัดเหล็ก(ยืน) 2” x 96”

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P 3 สาย

  • ขนาดผ้าทรายกว้าง 2” รอบวง 96”

  • ขนาดเครื่องกว้าง 24” ยาว 25” สูง 54”