83.เครื่องขัดเหล็กยืน

  • เครื่องขัดเหล็กยืน 4” x 36”

  • เครื่องขัดเหล็กยืน 6” x 36”

  • เครื่องขัดเหล็กยืน 6” x 48”

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย