84. เครื่องขัดเหล็ก 2 หัว

  • มอเตอร์ 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดผ้าทรายหน้ากว้าง 2” รอบวง 96