85. เครื่องขัดแป๊บกลม (ขัดไม้กลม)

  • ขัดชิ้นงานได้เล็กสุด 10 มิลลิเมตร

  • ขัดชิ้นงานได้ใหญ่สุด 50 มิลลิเมตร

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 3 HP ไฟ 3 สาย