86. เครื่องขัดงานกลม ใส่ผ้าทรายได้ 3 เบอร์

  • มอเตอร์ 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ใส่ผ้าทรายขนาด 3” x 96”