87. เครื่องขัดนอน 4” x 36” (ขัดเหล็ก)

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • ใช้ผ้าทรายขนาด 4” x 36”