90. เครื่องขัดแนวตรงและขัดรูได้

  • มอเตอร์ 2 Hp P ไฟ 3 สาย

  • ผ้าทรายแนวตรงขนาด 6” x 72”

  • สามารถขัดชิ้นงานได้รอบตัว

  • ต่อลูกสูบลมขนาด 4” x 6” = 1 ลูก

  • ต่อลูกสูบลมขนาด 1” x 4” = 1 ลูก

  • หรือลูกสูบลมขนาด 2¼” x 4½”