91. เครื่องบากหัวแป๊บ

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย
  • พร้อมอะไหล่ลูกกลิ้งขนาด ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”