92. เครื่องลอดถ้ำ

  • มอเตอร์ 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ใช้ผ้าทรายขนาด 8” x 82”

  • ขัดบางสุด ¼” หนาสุด 8”