93. เครื่องขัดลอดถ้ำผ้าทราย 2 เบอร์

  • มอเตอร์ 7.5 HP 4 P ไฟ 3 สาย 2 ลูก
  • ใช้ผ้าทราย 12” x 83”
  • ขัดชิ้นงานบางสุด ¼” หนาสุด 5”