95. เครื่องเซาะร่องบานพับ (ไม่รวมใบเลื่อย)

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย