96. เครื่องขัดเงา 2 หัว (ไม่รวมลูกขัด)

  • ปรับรอบได้ 1,299 / 1,450 / 1,815 รอบ

  • มีฝาครอบกันฝุ่นทั้ง 2 ข้าง

  • มอเตอร์ 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย