97. เครื่องขัดจานกลมแบบหงาย 19” (ขัดเงา)

  • ไม่มีที่กันฝุ่น

  • แท่นวางชิ้นงานสูงจากขอบขึ้นมา 2”

  • ตัวจานเป็นเหล็กหล่อ

  • ใส่มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย 1 ลูก