19. เครื่องขัดจานกลมแบบหงาย 19” (ขัดเงา)

  • มอเตอร์ 2 HP ไฟ 3 สาย
  • มูเล่ย์เพลา 8” x 2 ร่อง B
  • มู่เล่ย์มอเตอร์ 2” x 2 ร่อง B
  • หน้าจาน 18” หนา 1” (มิเนียม)
  • หน้าจานสูงจากพื้นโต๊ะ 2”
  • ขาโต๊ะสูง 33”