เครื่องเลื่อยวงเดือนมีชุดพา

  • มอเตอร์ 10 HP 4 P 3 สาย
  • เพิ่มลูกกลิ้งพาชิ้นงานเข้า – ออก
  • อินเวอร์เตอร์ปรับรอบช้า – เร็ว