เครื่องเลือยวงเดือยตัดพลาสติก (ไม่รวมใบเลื่อย)

      • ขนาดโต๊ะกว้าง 35” ยาว 72” สูง 32”
      • มอเตอร์ 3 HP ไฟ 3 สาย 
      • ไสร่องพร้อมเหล็กไมเตอร์เกต 
      • ฝั่งตลับเมตรด้านขวาของใบเลื่อยยาวสุดขอบโต๊ะ
      • ติดลูกล้อ 4 ล้อ 
      • ใส่เหล็กปรับข้างพับขึ้น – ลงได้
      • ปรับองศาได้