เครื่องเลือยวงเดือยตัดพลาสติก (ไม่รวมใบเลื่อย)

   • ขนาดโต๊ะกว้าง 35” ยาว 72” สูง 32”
   • มอเตอร์ 3 HP ไฟ 3 สาย 
   • ไสร่องพร้อมเหล็กไมเตอร์เกต 
   • ฝั่งตลับเมตรด้านขวาของใบเลื่อยยาวสุดขอบโต๊ะ
   • ติดลูกล้อ 4 ล้อ 
   • ใส่เหล็กปรับข้างพับขึ้น – ลงได้
   • ปรับองศาได้